VTG Japanese indigo dyed noragi vest #2

VTG Japanese indigo dyed noragi vest #2

Regular price $ 125.00