VTG Japanese indigo dyed noragi vest

VTG Japanese indigo dyed noragi vest

Regular price $ 125.00