VTG Japanese indigo dyed kimono jacket

VTG Japanese indigo dyed kimono jacket

Regular price $ 125.00