Vintage Turqouise Oval Ring

Vintage Turqouise Oval Ring


Vintage. Sterling mixed turquoise

2" x 1.50"

Size 14