Vintage Round Copper Ashtray
Vintage Round Copper Ashtray
Vintage Round Copper Ashtray

Vintage Round Copper Ashtray


vintage hammered copper ashtray.

5" dia